müslüman olan

  1. G

    Dinini değiştiren en yaşlı insan

    Rabbim kabul etsin, mubarek olsun, ne mutlu ona ki 92 yaşında yeni doğan bebek gibi günahsız. Peygamber efendimizin ( sav) şu hadisini hatırlatıyor. El-Bera İbni Azib (ra)'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: uhud Harbinde Resulullah (sav)'e yüzü demir zırh ile kaplı bir kişi...