oldesin

  1. G

    Ol desin yeter ki,

    Bismillahirrahmanirrahim "O, göklerin ve yerin yoktan var edicisidir ve O, bir işin olmasını murad edince, ona yalnızca "ol!" der, o da hemen oluverir." (Bakara-117)