ortak

  1. mRs

    SP Sözlük Geç saate kadar uyumayan insanların ortak noktaları

    Bedenleri yorgun olsa da zihinleri henüz yorulmadığı için uykuya geçemeyen, mecburen hayal dünyası geniş kişilerdir.
  2. G

    Müslümanların ortak gündemi-Mehmet Şevket i Eygi

    Müslümanların ortak gündemi-Mehmed Şevket i Eygi Müslümanın gündeminde, aklında, gönlünde; hangi kelimeler, kavramlar, değerler, ilkeler bulunmalıdır? Birinci: Allah’ tır . İnsan bir yaratıktır, onun bir Yaratıcısı vardır. Niçin yaratmış? Yaratılışının amaç ve hikmeti nedir? Yaratan ondan ne...