sırat

  1. İklil

    Sırat Nedir ?

    SIRAT ne demek? Biz "yol" diyoruz. Aslında "yutmak"tan geliyormuş: "Yolun yolcuyu yuttuğu veya yolcunun yolu yuttuğu tahayyül edilerek ona "Sırât" ismi verilmiştir." Demek ki "Sırat-ı müstakîm"; "İstikâmet"in, yani "Doğruluk"un insanı yutması demek. Birgün ölmek için, Hergün yaşıyoruz...
  2. G

    Kabir,Haşr ve Neşr , Mizan, Sırat, Cennet ve Cehennem

    Ahirete iman etmek, öldükten sonra asıl olan, ebedi bir âlemin varlığına inanmaktır. Ölüm ile başlayıp cennet ve cehennemde noktalanan bu âlemde olacak hadiseler, Allah ve Resulü tarafından bize bildirilmiştir. Bu gerçeklerden bazıları şunlardır: KABİR AZABI Kabir azabını bize Allah’ın...