sömürüsü

  1. O

    SP Sözlük Duygu Sömürüsü

    Karşı tarafa kendini acındırarak istediğini yaptırma