sonkelime

  1. G

    Son kelime ile yeni bir cümle kur

    Kimse kendini akilli sanmasin.