• Kime dua ediyorsanız, “Bin misli de sana olsun!” diyen meleği unutmayınız… Başkasına dua etmek, insanın kendisine dua etmesidir aslında. (sıgınak)

sonu da garip olacaktır

  1. Nazenin

    İslam dini garip olarak başladı, sonu da garip olacaktır..!

    (İslam dini, garip olarak başladı, sonu da garip olacaktır...!) Âhir zaman, Ehl-i sünnet itikadını doğru öğrenip, iman hırsızlarına karşı imanı koruma zamanıdır. Başka şey çalınsa o kadar önemli olmaz; ama Allah korusun, imanı çalınan sonsuz olarak Cehenneme gider. Bir gün Hazret-i Huzeyfe...
Üst