tefekkür

  1. sükutu-ezber

    İslam Cengiz Numanoğlu şiirleri

    Cengiz Numanoğlu Daha Kur'an ne desin... Ey insan! Yaşıyorken, hem de Kur'ân çağında; Çırpınıp duruyorsun, cehâlet batağında. Kalbin katı... Gözün kör... Başın kibir dağında Kur'ân sana gel diyor, bak bendedir adresin, Ey eşref-i mahlûkat! .. Daha Kur'ân ne desin! .. Özgürce seçmen için, iki...