teşriktekbiri

  1. G

    Teşrik tekbiri

    Teşrik Tekbirleri Nedir? Okunuşu: “Allahü Ekber Allâhü Ekber Lâ ilâhe İllâllahü Vallâhü Ekber, Allâhü Ekber ve Lillâhi`l-Hamd” Anlamı: “Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Allah’tan başka İlâh yoktur. O Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Hamd Allah’a...