türkçe

  1. Kenshi

    İslam Kur'ân Türkçe Harflerle Okunabilir mi?

    Kur'ân Türkçe Harflerle Okunabilir mi? KUR’ÂN-I KERİMDE altı yerde “Kur'ânen Arabiyyen” ifadesi geçer. Yani Cenâb-ı Hak, Kur'ân-ı Kerîmi Arapça olarak indirdiğini bildirir. İbrahim Sûresinin 4. âyetinin meâli şöyledir: “Hak dini onlara açıklasın diye, her peygamberi Biz kendi kavminin...