yönel

  1. G

    Rabbine Yönel, Ötesi Can Sıkıntısı

    İnşirah suresinde Rabbim diyor ki: “Bir işi bitirince bir başkasına giriş. Ve yalnız Rabbine yönel.” Ötesi can sıkıntısı. Ötesi kalp daraltısı. Durmak yok. Sen çalışmaya, elinden gelenleri yapmaya bak. Gerisini tam teslimiyet ve tevekkülle Allah’a bırak. Bırak ki göğsüne genişlik, inşirah gelsin.