#yörükler

  1. G

    Yörüklerin özellikleri

    1- Ticaret ve işletmecilikten uzak dururlar. kandırılmaya çok müsait oldukları için dolandırılmaktan ve zarar edip başkalarını mağdur etmekten korkarlar. bildikleri ve severek yaptıkları en iyi iş, çobanlık, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ve tarımdır. 3- kanaatkardırlar. hayatını idame...
  2. G

    Konar,Göçer Yorükler ve Karaçadirda Hayat

    Yörük göçebe yaşam tarzını seçmiş Türk topluluğudur.Anadolu'da yaylak kışlak hayatı yaşayan Türkmen aşiretleri obaları için de kullanılır. Akdeniz bölgesinde yaşayan yörüklerin bir kısmı yaylak ve kışlak hayatı yaşamaktadır. Bunlardan bazıları Saçıkara, Sarıkeçili, Honamlı yörükleridir. Akdeniz...