#yörükyasantisı

  1. G

    Yörüklerin özellikleri

    1- Ticaret ve işletmecilikten uzak dururlar. kandırılmaya çok müsait oldukları için dolandırılmaktan ve zarar edip başkalarını mağdur etmekten korkarlar. bildikleri ve severek yaptıkları en iyi iş, çobanlık, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ve tarımdır. 3- kanaatkardırlar. hayatını idame...