76-İnsan süresinin anlamı

sükutu-ezber

Öyle işte...
Yönetici
Co-Admin
11 Şub 2017
9,444
25,017
İNSAN SURESİ
<center>

 • Mekke’de veya Medine’de nâzil olduğuna dair rivayetler vardır; 31 âyettir. Adını ilk âyetinde geçen «el-insân» kelimesinden almıştır. «Hel etâke», «ed-Dehr», «el-Ebrâr» ve el-Emşâc» isimleri ile de anılır.
 • Bismillâhirrahmânirrahîm
 • 1. İnsanın üzerinden, henüz kendisinin anılan bir şey olmadığı uzun bir süre geçmedi mi?
 • 2. Gerçek şu ki, biz insanı katışık bir nutfeden (erkek ve kadının dölünden) yarattık; onu imtihan edelim diye, kendisini işitir ve görür kıldık.
 • 3. Şüphesiz biz ona (doğru) yolu gösterdik. İster şükredici olsun ister nankör.
 • 4. Doğrusu biz, kâfirler için zincirler, demir halkalar ve alevli bir ateş hazırladık.
 • 5. İyiler ise, kâfûr katılmış bir kadehten (cennet şarabı) içerler.
 • 6. (Bu,) Allah'ın has kullarının içtikleri ve akıttıkça akıttıkları bir pınardır.
 • 7. O kullar, şiddeti her yere yayılmış olan bir günden korkarak verdikleri sözü yerine getirirler.
 • 8. Onlar, kendi canları çekmesine rağmen yemeği yoksula, yetime ve esire yedirirler.
 • Âyetin «alâ hubbihî» kısmına, «kendi canları çekmesine rağmen» yerine «Allah sevgisiyle» manası da verilebilir.
 • 9. «Biz sizi Allah rızası için doyuruyoruz; sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz.»
 • 10. «Biz, çetin ve belâlı bir günde Rabbimizden (O'nun azabına uğramaktan) korkarız» (derler).
 • 11. İşte bu yüzden Allah onları o günün fenalığından esirger; (yüzlerine) parlaklık, (gönüllerine) sevinç verir.
 • 12. Sabretmelerine karşılık onlara cenneti ve (cenetteki) ipekleri lütfeder.
 • 13. Orada koltuklara kurulmuş olarak bulunurlar; ne yakıcı sıcak görülür orada, ne de dondurucu soğuk.
 • 14. (Cennet ağaçlarının) gölgeleri, üzerlerine sarkar; kolayca koparılabilen meyveleri istifadelerine sunulur.
 • 15, 16. Yanlarında, gümüş kaplar ve billûr kâselerle, gümüş beyazlığında (billûr gibi) şeffaf kupalarla dolaşılır ki, sâkiler bunu (cennet şarabını) ölçüsünce tayin ve takdir ederler.
 • Müfessirler, cennet kapları, kupaları ve kâselerinin gümüş ve billûrla tanıtılmasının, sadece bilinmeyeni bilinenle anlatmak maksadıyla yapılmış bir teşbih olduğunu belirtirler. Nitekim Abdullah b. Abbas, «Cennetteki nimetlerle dünyadakiler arasında isimlerinden başka bir benzerlik yoktur» demiştir.
 • 17. Onlara orada bir kâseden içirilir ki (bu şarabın) karışımında zencefil vardır.
 • 18. (Bu şarap) orada bir pınardandır ki adına Selsebîl denir.
 • 19. O insanların etrafında öyle ölümsüz genç nedîmler dolaşır ki, onları gördüğünde, etrafa saçılıp dağılmış inciler sanırsın.
 • 20. Ne yana bakarsan bak, (yığınla) nimet ve ulu bir saltanat görürsün.
 • 21. Üzerlerinde yeşil ipekten ince ve kalın elbiseler vardır; gümüş bilezikler takınmışlardır. Rableri onlara tertemiz bir içki içirir.
 • 22. (Onlara şöyle denir:) Bu, sizin için bir mükâfattır. Sizin gayretiniz karşılığını bulmuştur.
 • 23. (Resûlüm!) Kur'an'ı sana biz, evet biz indirdik.
 • 24. Artık Rabbinin hükmüne (boyun eğip) sabret; onlardan hiçbir günahkâra, yahut hiçbir nanköre boyun eğme.
 • 25.Sabah akşam Rabbinin ismini yâdet.
 • 26. Gecenin bir kısmında O'na secde et; gecenin uzun bir bölümünde de O'nu tesbih et.
 • Bazı tefsirlerde belirtildiğine göre 25. âyette sabah, öğle ve ikindi namazlarına, 26. âyetin ilk cümlesinde akşam ve yatsı namazına, ikinci cümlesinde ise, Peygamber Efendimiz’e farz olan teheccüd namazına işaret edilmiştir.
 • 27. Şu insanlar, çarçabuk geçen dünyayı seviyorlar da önlerindeki çetin bir günü (ahireti) ihmal ediyorlar.
 • 28. Onları biz yarattık; onların yaratılışını sapasağlam yaptık. Dilediğimizde (kendilerini yok eder) yerlerine benzerlerini getiririz.
 • Âyetin son kısmı şöyle de anlaşılmıştır: «Eğer istersek, kendilerini helâk eder, aynı beden sağlığında yeniden yaratırız.» Bu manası ile âyet, öldürdükten sonra tekrar diriltmenin, Allah’ın kudreti dahilinde olduğunu anlatmaktadır.
 • 29. Şüphesiz ki bu bir öğüttür. Artık dileyen Rabbine bir yol tutar.
 • 30. Sizler ancak Rabbinizin dilemesi (izin vermesi) sayesinde (bir şeyi) dileyebilirsiniz. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir.
 • 31. O, dilediğini rahmetine dahil eder. Zalimlere gelince, onlar için elem verici bir azap hazırlamıştır.

<tbody>
</tbody>
</center>​

<tbody>
</tbody>
 

Karaton

GÜCÜ DOĞURAN DÜŞÜNCEDİR
Kurucu
27 Ocak 2017
2,659
7,603
Kocaeli
www.sevgiplatformu.info
Allah razı olsun abla emeklerine sağlık.
burada birinci ayet benim dikkatimi çekti.

insan;anılmaya değer bir varlık olmadan önce,üzerinden uzun bir zaman geçmedimi? bu ayetin tefsiri nasıldır acaba? nasıl yorumlanmıştır nasıl yorumlanmalıdır?hayalet vav :)
 

sükutu-ezber

Öyle işte...
Yönetici
Co-Admin
11 Şub 2017
9,444
25,017
evet tefsir çok güzel bir şey çağıralım kardeşlerimizi ama kardeşim etiket olmadı,,,:)
@Hayalet ,, @Vav
 

Mizgin_TuRabii

Geceye Dair ..
Sp Kullanıcı
31 Ocak 2017
2,383
5,202
Allah razı olsun abla emeklerine sağlık.
burada birinci ayet benim dikkatimi çekti.

insan;anılmaya değer bir varlık olmadan önce,üzerinden uzun bir zaman geçmedimi? bu ayetin tefsiri nasıldır acaba? nasıl yorumlanmıştır nasıl yorumlanmalıdır?hayalet vav :)
Hacim en iyisini Allah bilir ,insan alınmaya değer bir varlık olmadan önce deki kasıt, insan kendini bilmediği neyden oluştuğu oluşum evrelerindeki muazzam yaratılış için ve şimdiki haline isnaten düşünebilen akledwbilen sorgulayabilen ve bunu yaratilistaki değer lere sebeb kılan üzerine geçen zaman da halen Allahtan başka kim yapabilir sorusunu düşünmeye sevk ettirir insanı.
 

Qasem

Aktif Üye
Sp Kullanıcı
18 Şub 2017
3,774
487
Hacim en iyisini Allah bilir ,insan alınmaya değer bir varlık olmadan önce deki kasıt, insan kendini bilmediği neyden oluştuğu oluşum evrelerindeki muazzam yaratılış için ve şimdiki haline isnaten düşünebilen akledwbilen sorgulayabilen ve bunu yaratilistaki değer lere sebeb kılan üzerine geçen zaman da halen Allahtan başka kim yapabilir sorusunu düşünmeye sevk ettirir insanı.
Yqni Aslında yaradılış evrelerinde insan daha yaradışın tek hücreli bir nesnesi iken ve kendisinden bahsedilmez iken Allah ona şekil vererek onu değerli kıldı...

Ayeti en iyi şu şekilde çevirebiliriz kanaatindeyim ;

1- İnsanın anılmaya değer bir varlık olarak yaratılmasına değin çok uzun bir süre (dehr) geçmedi mi?

Bu ayete farklı mealler verilebilmekte ise de kanaatimce surenin ana temasıyla en uyumlu meal budur. Ayette vurgulanan husus, insanın, bir parçası olduğu şehadet âlemindeki (kâinat/evren) varlıklardan bile aciz ve kısa ömürlü olarak yaratılmış, muhtaç ve biçare bir varlık olduğudur. Kâinatın yaratılmasıyla insanın yaratılması arasında çok çok uzun bir süre geçmiştir ki, bilim adamlarına göre, kâinat yaratılalı 4,5 milyar yıl, insan yaratılalı 1015 bin yıl olmuştur. Yani, kâinat yaratıldığından beri öyle uzun bir süre geçti ki, bu süre içinde insanın değil kendisi, adı bile ortada yoktu.

Bu ayet, insan merkezli hayat, dünya ve kâinat anlayışına açık bir reddiye, Allaha kafa tutan ya da görmezden gelmeye çalışan insanlara bir ihtardır. Siz Allahın yaratmış olduğu kâinata göre bile bir hiç mertebesindesiniz ki, nerede Allaha kafa tutasınız ya da onu kaale almayasınız. Eğer Allaha boyun eğer ve Ona sığınırsanız, işte o zaman bir anlam ifade edebilirsiniz, aksi halde bir hiçsiniz denmek istenmektedir ayette.

Kuranda insanın kulluk/ibadet amacıyla yaratılmış olduğunun (Zariyat, 51/56); göklerin yaratılmasının insanın yaratılmasına göre çok daha güç (eşeddu) olduğunun (Naziat Suresi, 79/27) bildirilmesi de ayete verdiğimiz meali ve yaptığımız yorumu teyit etmektedir.

M. Siel inde yorumuyla Yinede en iyisini Allah bilir...
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

sükutu-ezber

Öyle işte...
Yönetici
Co-Admin
11 Şub 2017
9,444
25,017
ibni kesir tefsirinde şöyle diyor
Yüce Allah burada insandan söz ediyor;o,küçük ve zayıf olduğu için önemsenmeyen,anılmaya değer bir şey değil iken onu var ettiğini haber vererek şöyle buyuruyor;"insan üzerinden ,henüz kendisinden anılan bir şey olmadığı uzun bir süre geçmedi mi?"