Affolunmak İçin Samimiyet Gerekir

sükutu-ezber

Hiç'liğini bil
Editör
Katılım
11 Şub 2017
Mesajlar
5,931
Tepkime puanı
5,566
AFF: İffet, namus. İffetli olmak. Nefsini haramdan men'etmek.
Mânâsına gelen bu müthiş kavram
Aynı zaman da
EDİLMEK – OLUNMAK
Eklerini alırken de, Günâhı, suçu veya kusûru bağışlanmak. Ve ya eski. Vazîfeden uzaklaştırılmak, azledilmek anlamlarına da gelir.

Her birini ayrı ayrı ele almak gerekir ancak, biz
Affetmek ve affedilmek üzerinde durmaya çalışalım.

İnsan olmamız münâsebetiyle , günah , hata ve yanlış yapabilmemiz kaçınılmazdır.ondandır ki : El açıp münâcat ettiğimizde yüce Allâh'ın râhmetine sığınır ve merhametini taleb ediyoruz.zîrâ Adâleti ile bizlere hükmederse büsbütün ziyân oluruz.
Onun adâlet terâzisi kusursuz işliyor ve biz ömrümüzce kusurlu yaşıyoruz.

Öyleyse Affetmek için sâhip olunması gereken bir yücelik ve bir büyüklük gerekir.
İş bu yücelik ise kendisinin haklarından geçmeyi gerektirir.
Meselâ ömrü boyunca çalışan ve mâl mülk sâhibi olan bir kişinin , nasıl ki; kaybettiği bir gözü için tüm servetini bir solukta harcamada en ufak bir tereddüt yaşamıyor ise,öyle de ayrı ayrı verilmiş her nimet için sonsuz yaşasa ve ibâdet etse yinede karşılığı ödemiş olamaz.
İşte burada Rabb'imiz kulunun acizliğine mukabil ona merhametli davrandığı gibi, insan'ın da kendi haklarından vazgeçip başka birini affetmesi bir yücelik ve büyüklüktür.

Affedilmek için âcizligini kavramak ise affolunmasına sebebiyet verecek erdemliktir.

Bilindiği gibi kütüb-i sitte de geçen ilk hadis "ameller niyetlere göredir" hadis-i meşhurudur.
Bu noktada mü'min kulun affolunmasına sebeb olacak "şüphesiz benim kulluğum bir mekân karşılığı değildir , şâyet hiç ölmez isem dahi yinede sana kulluk etmek ve büyüklüğüne secde etmekten bir an geri durmayacağım " niyetidir.

Âhir affetmek için büyüklük,
Affedilmek için âcizliğini idrâk etmek,
Affolunmak için sâmimiyet gerekir.

Vesselam

Fâik Enes Demir
 
Üst