Çanakkale savaşi'nin gidişatinda rol alan rüya

Turan

Aktif Üye
Sp Kullanıcı
31 Ocak 2017
2,209
298
ÇANAKKALE SAVAŞI'NIN GİDİŞATINDA ROL ALAN RÜYA
Kimi rüyalar vardır insanın hayatında iz bırakır. Kimi rüyalar da vardır bir milletin kaderinde rol alır. Derviş Ahmet Efendi'nin Çanakkale Savaşı esnasında gördüğü rüya tam da böyle bir rüyadır.
İstanbul Fâtih Çarşamba’daki Şeyh İsmet Efendi Dergâhı'nın şeyhi olan Ahıskalı Ali Haydar Efendi (ö. 1960) anlatıyor: İsmet Efendi Dergâhı dervişlerinden mülâzım-ı evvel (yedek subay) Ahmed Efendi'nin birliğinde cephane bitmişti. Gerideki birliklerle irtibat kopmuş, yardım ümidi tamamen tükenmiş ve de askere dağıtılmak üzere nefer başına on yedi mermi kalmıştı. Şehitlikten ya da teslim olup esir düşmekten başka yol görünmüyordu.
Ahmed Efendi¸ geceyi gözyaşları içinde ibadet ve dua ile geçirir. Bütün gün savaşmanın verdiği yorgunlukla bir ara kendinden geçer. Rüyasında karşı tepeden iki pir, Ahmed Rufaî Hazretleri ile Abdülkadir-i Geylânî Hazretleri kol kola girmiş, kendilerine doğru gelmektedirler. Gelirken de sürekli şu cümleyi tekrarlamaktadırlar: ‘İzâ kaale'l-abdü Ya Rab, kaal'Allâhü lebbeyk ya abd.' (Kul Ya Rab dediği zaman, Allah der ki, buyur ey kulum.)
Ahmed Efendi, komuta kademesindeki arkadaşlarına ve erata, sabah olur olmaz gördüğü rüyayı anlatır. Kendisinin teslim olmayıp savaşacağını söyler ve onların da bu husustaki fikirlerini sorar: ‘Evlatlar, ben teslim olmam, ama siz ne dersiniz, burada hepimizin akıbeti mevzubahis?' Birlikteki erler, rüyayı ağlayarak dinledikten sonra, hep bir ağızdan tereddütsüz cevap verirler: ‘İsterseniz kalan on yedişer mermiyi de dağıtmayın, biz süngülerimizle düşmana hücum ederiz!"
O gün 150 er ve üç subay, mermileri kalmadığı için süngüleri, kanları ve canları ile bulundukları mevkii kahramanca müdafaa ederler. Bu sayede, Türk mevzileri arasında bir koridor açıp ilerlemek isteyen düşmanın oyunu bozulur. 5. Topçu Alayı, 2. Top Bataryası'nın 5 Haziran 1915 günü, Çanakkale Harbi'nin dönüm noktalarından olan bu mücadelesinin hatırası, Gelibolu'nun Soğanlıdere mevkiinde Son Ok Şehitliği'nde yaşamaktadır.
İsmail Çolak, Okuldan Çanakkale'ye: Mahşerin İrfan Ordusu, 2008, Nesil Yayınları
Foto: Atlas Dergisi'nin objektifinden "SON OK ANITI"
Alçıtepe köyünden Sargıyeri Şehitliği’ne doğru giderken yolun sol yanında Alçıtepe Köy Mezarlığı’nın hemen yanındadır. Anıtın kitabesinde şu ifade yazılıdır: “120 mm’lik Muhasara Bataryası bu mevziden düşmanı süngü hücumu ile attı ve III. Kirte Zaferi’ni sağladı. 7 Haziran 1915"
RUHLARI ŞÂD OLSUN
Çanakkale Savaşı'nda dünya devlerine meydan okurken toprağa düşüp Hakk'a yürüyen şehitlerimizin ruhu şâd olsun! ve artık onlarla buluşan gazilerimizin de!
Ali Rıza Bayzan