Düşünebilen bir Ümmet İçin

  • Tüm İslam Aleminin Ramazan Ayı Mübarek Olsun

Mizgin_TuRabii

Geceye Dair ..
.
31 Ocak 2017
2,592
6,302
Konunun (ç)alıntı olduğunu belirteyim yine...
Rabb'im böyle güzel paylaşımları yapandan razı olsun...
Düşünebilen bir Ümmet için muhteşem müjdeler
Bu başlıkta nureddin yıldız hoca efendinin hazırladığı ders notundan hadisi şerifleri aktaracağım...

Değil,iyi bir şeye niyet etmek;kötülükten dönüş
niyetinin akibeti bile muhteşem

Ebu Hureyre radiyALLAHu anh rivayet ediyor.
Rasûlullah(s.a.v) sallALLAHu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular:

"Melekler derlerki:Şu kul,bir günah işlemek istiyor.ALLAH şöyle buyurur:
Onu izleyin.Eğer o günah işlerse ona aynısını yazın.Vazgeçer işlemezse onu,onun için bir sevab olarak yazın.Çünkü kul o günahı benden dolayı terk etmiştir."
buhari​
 
  • Beğen
Tepkiler: Birindarfatma

Mizgin_TuRabii

Geceye Dair ..
.
31 Ocak 2017
2,592
6,302
Fetih zamanını ve fırsatını kaçıran için
"niyet et bekle"emri var.Yeter ki,çağrılınca koş.
Buda muhteşem!

Aişe radiyALLAHu anhadan rivayet edildiğine göre Peygamber sallALLAHu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.

"Mekke fethinden sonra artık hicret yok; fakat cihad ve niyet vardır.ALLAH yolunda savaşa çağrıldığınız zaman hemen katılın"
Buhari Müslim
 
  • Beğen
Tepkiler: Birindarfatma

Mizgin_TuRabii

Geceye Dair ..
.
31 Ocak 2017
2,592
6,302
ALLAH’ın gözü kalplerimizde.
Gerisi kim nere bakarsa baksın.
Endişe verici ama muhteşem!

Enes İbni Mâlik
Ebû Hüreyre Abdurrahman İbni Sahr radıyALLAHu anhtan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallALLAHu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

- “ALLAH Teâlâ sizin bedenlerinize ve yüzlerinize değil, kalplerinize bakar.” Müslim​
 
  • Beğen
Tepkiler: Birindarfatma

Mizgin_TuRabii

Geceye Dair ..
.
31 Ocak 2017
2,592
6,302
Hazret-i Âişe -radıyallâhu anhâ- vâlidemiz, Allah Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in kalbî rikkatine ve tefekkür ufkuna dâir bir misâli şöyle nakleder:

“Bir gece Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- bana:

«–Ey Âişe! İzin verirsen, geceyi Rabbime ibâdet ederek geçireyim.» dedi. Ben de:

«–Vallâhi Sen’inle berâber olmayı çok severim, ancak Sen’i sevindiren şeyi daha çok severim.» dedim.

Sonra kalktı, güzelce abdest aldı ve namaza durdu. Ağlıyordu… O kadar ağladı ki; mübârek sakalları, elbisesi, hattâ secde ettiği yer sırılsıklam oldu.

O, bu hâldeyken Bilâl -radıyallâhu anh- ezan okumaya geldi ve Allah Rasûlü’nü perişan bir hâlde buldu. Âlemlerin Efendisi’nin ağladığını görünce, O’nu bu kadar mahzun ve mağmûm eden hâdisenin ne olduğunu merak ederek:

«–Yâ Rasûlâllah! Allah Teâlâ sizin geçmiş ve gelecek bütün günahlarınızı bağışladığı hâlde niçin ağlıyorsunuz?» diye sordu.

Bunun üzerine Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- :

«–Allâh’a çok şükreden bir kul olmayayım mı? Vallâhi bu gece bana öyle âyetler indirildi ki, onu okuyup da üzerinde tefekkür etmeyenlere yazıklar olsun!» dedi ve şu âyetleri okudu:

«Şüphesiz ki göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, akl-ı selîm sâhipleri için (Allâh’ın birliğini ve azametini gösteren) kesin deliller vardır.

Onlar, ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken (her an) Allâh’ı zikrederler; göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin tefekkür ederler ve:

Rabbimiz! Sen bunları boşuna yaratmadın. Sen’i tesbîh ederiz; bizi cehennem azâbından koru! (derler).» (Âl-i İmrân, 190-191)” (İbn-i Hibbân, II, 386; Âlûsî, Rûhu’l-Meânî, IV, 157)
 
  • Beğen
Tepkiler: Birindarfatma

Mizgin_TuRabii

Geceye Dair ..
.
31 Ocak 2017
2,592
6,302
Günümüz müslümanları dinlerini kalplerine mahkum edip sığdırdıkları için kardeşlerimizden habersiz din yaşar olduk. . Bize Çok yazık. .
 
  • Beğen
Tepkiler: Birindarfatma

Mizgin_TuRabii

Geceye Dair ..
.
31 Ocak 2017
2,592
6,302
CENÂB-I HAK BUYURUYOR:

“Dinlerine uymadıkça yahudiler de hıristiyanlar da asla senden razı olmayacaklardır. De ki: Doğru yol, ancak Allah'ın yoludur. Sana gelen ilimden sonra onların arzularına uyacak olursan, andolsun ki, Allah'tan sana ne bir dost ne de bir yardımcı vardır.” (Bakara, 120)

Rasûlullah (sav) buyurdular:

"Kim bir kavme (topluluğa) benzemeye çalışırsa o, onlardandır." (Ebu Davud, libas 4)

Gayr-ı müslimlere benzemek ve onlarca kutsal sayılan gün ve vakitlerde onlar gibi hareket etmek dinimizce bid'at kabul edilir. Nitekim cahil müslümanlardan birçoğu hıristiyanların en büyük bayramı olan Paskalya'da ve Noel (yılbaşı)de ateş yakmak, mum gibi vb. şeyler hazırlamak suretiyle hıristiyanlara katılır, yaptıklarını yapmaya özenirler.

Amr b. Şuaybin babasından, onun da dedesinden yaptığı rivayete göre Rasulullah (sav) efendimiz.

"Bizden başkasına benzemeye çalışan, bizden değildir" (Tirmizi, İstizan 7) buyururlar.

Dolayısıyla yahudi ve hıristiyanlar bizden olmadıklarına göre onlara benzemeye özenmemeliyiz.

Ebu Hureyre'nin naklettiği bir hadiste Peygamber (sav) şu şekilde buyurur:

"Yahudi ve Hıristiyanlara benzemeye özenmeyiniz." (Tirmizi, İstizan 7, Edep 41)

(Allah’ın En Güzel İsimleri)

el-Adl: Çok adil olan, asla zulmetmeyen, kullarına da âdil olmayı, adaletle davranmayı emreden.Müslümanların dinde olmayan bir şeyi ortaya çıkarmaları mutlak bir çirkinlik olarak değerlendirilir. Allah ve Rasûlü’nün emretmediği bilakis küffarın kafalarından uydurduğu konularda onlarla beraber olunmamalıdır.

 
  • Beğen
Tepkiler: Birindarfatma

Mizgin_TuRabii

Geceye Dair ..
.
31 Ocak 2017
2,592
6,302
… Müslümanların Asıl Problemleri, Cahillikleri Değil,
….. Çünkü Cahillik İlim İle Tedavi Edilir.
……. Asıl Problem,
………. Cahilliklerini, İlim zannetmeleridir …

Muhammed Nasıruddin el Albani r.h
 
  • Beğen
Tepkiler: Birindarfatma