HZ. Mehdi (as)'ın Fiziksel Özellikleri

MTTB

Üye
Sp Kullanıcı
2 Mar 2017
6
3
Hz. Mehdi (as)'ın Fiziksel ÖzellikleriGENEL GÖRÜNÜMÜ57- GÜZEL SİMALIDIRHz. İmam Hüseyin'in şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur: "... Zira o (HZ. MEHDİ (AS)) HALKA GÜZEL SİMALI BİRİ OLARAK GELECEKTİR..." (Ikd-üd Dürer, s. 41)

Humran bin A'yân der ki: İmam Muhammed Bâkır'a: "... (HZ. MEHDİ (AS)) YÜZÜ GÜZELLERİN EVLADIDIR. (Yani yüzü güzeldir)..." (Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 252-253)

58- PEYGAMBERLER GİBİ AZAMETLİDİRAbdullah bin Zamre, İbn-i Mâti-i Himyeri (Kâ'b-ul Ahbar)'den nakleder ki şöyle dedi: "... Kıyam edecek (Kâim) olan Hz. Mehdi (as), .... ALLAH PEYGAMBERLERE VERDİĞİ (AZAMETİ) ONA DA VERECEKTİR..." (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 169)

59- GÖRÜNÜŞ OLARAK HZ. İSA (AS)'A BENZERAbdullah bin Zamre, İbn-i Mâti-i Himyeri (Kâ'b-ul Ahbar)'den nakleder ki şöyle dedi: "... Kıyam edecek (Kâim) olan Hz. Mehdi (as), ...Hayırda, GÖRÜNÜŞTE VE AHLAKTA EN ÇOK HZ. İSA (AS)'A BENZEYEN O'DUR. Allah peygamberlere verdiği (azameti) ona da verecektir..." (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 169)

60- YÜZÜ NURLUDURYüzü parlayan YILDIZ GİBİ NURLUDUR. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, 33 Kitab-ül Burhan Fi Alamatil-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s.22)

GÜZEL YÜZLÜDÜR. YÜZÜNÜN NURLARI ONA AZAMET VERİR. (Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar")

61- ÇEHRESİ HUZUR VERİR(Hz. Mehdi (as)'ın) GÜZELLİĞİ TEMİZ YÜZÜNDEN YÜKSELİR, SABAH MELTEMİ HUZUR VEREN ÇEHRESİNDEN YAYILIR. (Minanur Rahman, 2/237)

62- YÜZÜ GÖRKEMLİDİRResullulah (sav) buyurdu: "… Yüzü iffet nuruyla ve görkemle doludur. Görkemli bir lider görünüşü vardır…" (İmam Mehdi Hakkında Sorular ve Cevaplar, Seyyid Hüseyin Hüseyni)

63- İLERLEYEN YAŞLARINDA DA GENÇ GÖRÜNÜMLÜ OLACAKTIR...Va'dedilmiş kaim (Hz. Mehdi (as)) İLERİ YAŞLARDA, AMA GENÇ BİR SURETTE ZUHUR EDECEKTİR. (Bihar-ul Envar,cilt 52, s. 32; İsbat-ul Hudat, cilt 6, s. 19)

Uzun ömürlü ve GENÇ YÜZLÜDÜR. Onu gören 40 yaş civarında bir erkek diye düşünür ve bir işareti de ALLAH'IN EMRİ GELİNCEYE KADAR YAŞLANMAYACAĞIDIR. (Kemalüddin, s. 625 ve Müntehabül Ezhar, 2. Cilt, s. 284)

Ve onun (HZ. MEHDİ (AS)'IN) İŞARETLERİNDEN BİRİ DE GÜNLERİN VE GECELERİN GEÇMESİ İLE YAŞLANMAMASIDIR. (Muntekab-ül Esar, Lütfullah Gülpaygani, s. 285)

64- GÖRÜNÜMÜYLE İSRAİLOĞULLARI'NA BENZERAbdullah b. Harris şöyle der: "Hz. Mehdi (as) kırk yaşında iken kıyam edecek ve (görünüş bakımından) İSRAİLOĞULLARINA BENZEYECEKTİR." (Kitab-ul Havi li'l Feteva, cilt 2, s. 135)

65- BEN-İ İSRAİL ENDAMINDADIRHz. Mehdi (as)'ın boyu, posu SANKİ BEN-İ İSRAİL RİCALİNDEDİR. (El-Kavlu-l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s.36, 29)

66- ORTA BOYLUDURMehdi, ORTA BOYLU olacaktır. (Kıyamet Alametleri El-Kavlu-l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s.41)

67- UZUN ÖMÜRLÜDÜRUZUN ÖMÜRLÜ ve genç yüzlüdür.... (Kemalüddin, s. 625 ve Müntehabül Ezhar, 2. cilt, s. 284)CİLDİNİN GÜZELLİĞİ68- CİLDİ PARLAKTIRHz. Mehdi (as)'ın... CİLDİ ÇOK PARLAKTIR. (Bihar-ül Envar, cilt 13, s. 243) (Farsçadan tercüme)

Hz. Mehdi (as)'ın yüzü ALTIN-BRONZ BİR METAL GİBİ PARLAR. ÖYLE PARLAK Kİ neredeyse cildinin asıl rengi görünmeyecek. (Bihar-ül Envar, cilt 13, s. 263)

69- CİLT RENGİ, KIRMIZIYLA KARIŞIK BEYAZDIRRengi ARAB RENGİDİR. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 24)

Arap ırkının ten rengi kırmızıyla karışık beyazdır. Hz. Peygamber (sav)'in ten rengi de kırmızıya çalan beyaz renkti. Fakat, teninin görünen kısımları güneş, rüzgar gibi etkenlerle esmere çalıyordu. Rivayetlerden Hz. Mehdi (as)'ın ten renginin de Peygamber Efendimiz (sav)'le aynı renkte olacağı anlaşılmaktadır:

Esmerden maksat BEMBEYAZ OLMAYIP AZ KIRMIZILIĞI ispat etmektir. Çünkü Resul-ü Ekrem Hazretleri'nin rengi, hamamdan henüz yeni çıkmış ve kendisine kızıllık gelmiş olan bir beyaz kimsenin o andaki rengi gibidir. Yani Resul-ü Ekrem Hazretleri'nin mübarek rengi, KIRMIZI İLE KARIŞIK NURANİ BEYAZ İDİ. (İbni Kesir, Semail-ür -Resul, s. 28)

Efendimiz (sav) beyaza pembe karışık renkte idi... (Hz. Ali (ra), G.Ahmed Ziyaüddin, Ramuz El Hadis, 2. cilt, s. 519/4)

70- CİLT RENGİ KİMİ ZAMAN AÇIK KİMİ ZAMAN DAHA KOYUDUR(Hz. Mehdi (as)'ın)... YÜZÜ BAZEN AÇIK RENK VE ALTIN GİBİ PARLAK, BAZEN DAHA KOYU RENK VE AY GİBİ PARLAKTIR. (Bihar-ül Envar, cilt 13)BURNUNUN GÜZELLİĞİ71- BURNU ÇOK MUNTAZAMDIRO, açık alınlı, KÜÇÜK BURUNLU... (Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci, "Kıyamet Alametleri" Pamuk Yayınları, Trc. Naim Erdoğan, s. 163)

İmam Ahme Ebu Ya'la, Semuyeh, Ziyaü'l-Makdisi el-Muhtare'de Ebu Said (ra)'dan rivayet ettiklerine göre Hazreti Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: "Ehli beytimden saçı düzgün, alnı açık, BURNU MUNTAZAM BİR KİMSE (HZ. MEHDİ (AS)) ..." (Muhammed bin Salih ed-Dimaşki, Peygamber (sav) Külliyatı, s. 202)

72- İNCE BURUNLUDUROnun alnı geniş, BURNU İSE İNCE OLACAKTIR. (Tırmizi, Büyük Hadis Külliyatı, Rudani 5. cilt, s. 365)

73- BURNU KÜÇÜKTÜR(Hz. Mehdi (as)'ın) BURNU KÜÇÜKTÜR... (Bihar-ül Envar, c ilt 13, s.?)

74- BURNUNDA ORTA BÖLÜMÜNDE, BELLİ BELİRSİZ ÇOK KÜÇÜK BİR ÇIKINTI VARDIR(Hz. Mehdi (as)'ın) Burnu küçüktür ve tam KÖPRÜ BÖLÜMÜNDE ÇOK KÜÇÜK BİR ÇIKINTISI VARDIR. (Bihar-ül Envar, cilt 13)ALNININ ÖZELLİKLERİ75- ALNI PARLAKTIREbu Said El-Hudri, Allah'ın Elçisi (sav)'den nakleder, "Şüphesiz Yüce Allah benim soyumdan ve Ehli Beytim'den... PARLAK ALINLI BİRİNİ (Hz. Mehdi (as)'ı) çıkartacak..." (İkdüd Dürer fi Ekber-i Muntazar, s. 101)

76- ALNI GENİŞTİR(Hz. Mehdi (as)'ın)... ALNI GENİŞTİR... (Bihar-ül Envar, cilt 13, s?)

ONUN ALNI GENİŞ, burnu ise ince olacaktır. (Tırmizi, Büyük Hadis Külliyatı, Rudani, 5. Cilt, s. 365)

77- AÇIK ALINLIDIRMehdi bendendir... AÇIK ALINLIDIR. (Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 21)

O, AÇIK ALINLIDIR. (Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Fevaidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar")

78- ALNINDA BİR İZ (YARA İZİ) VARDIRHumrân bin A'yân der ki: İmam Muhammed Bâkır'a şöyle arzettim: "... ALNINDA İZ VARDIR, yüzünde ise ben." (Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 252)

79- ALNINDA HAFİF BİR İÇBÜKEYLİK VARDIR(Hz. Mehdi (as)'ın) ... alnı geniştir ve ALNINDA HAFİF İÇBÜKEYLİK VARDIR.... (Bihar-ül Envar, 13. Cilt)YANAĞINDAKİ BENİN ÖZELLİKLERİ80- YANAĞINDA BEN VARDIRYüzünde BİR BEN bulunacaktır. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 41)

YANAĞINDA, İNCİYİ ANDIRAN, BİR YILDIZ GİBİ YÜZÜNÜ AYDINLATAN BİR İŞARET VARDIR. (Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci, "Kıyamet Alametleri" Pamuk Yayınları, Trc: Naim Erdoğan)

81- BU BEN, AÇIK RENKLİ VE PARLAKTIRHz. Mehdi (as)'ın... YANAĞINDAKİ BENİ ...YILDIZ GİBİ PARLAKTIR. (Bihar-ül Envar, Cilt:13, Sayfa: 243 (Farsça tercüme))

82- BENİ, HZ. MUSA (AS)'IN YANAĞINDAKİ BEN GİBİDİRHz. Mehdi (as)'ın.. YANAĞINDAKİ BENİ HZ. MUSA (AS)'DA OLDUĞU GİBİ dışa çıkık ve yıldız gibi parlaktır... (Bihar-ül Envar, Cilt:13, s. 243 (Farsça tercüme))

83- YANAĞINDAKİ BEN DIŞA ÇIKIKTIRHz. Mehdi (as)'ın.. YANAĞINDAKİ BENİ DIŞA ÇIKIKTIR.... (Bihar-ül Envar, Cilt:13, s. 243 (Farsça tercüme))

84- ÇEKİK GÖZLÜDÜRHumrân bin A'yân der ki: İmam Muhammed Bâkır'a şöyle arzettim: "... Mehdi'nin GÖZLERİ ÇEKİKTİR..." (Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 252)

85- YEŞİL GÖZLÜDÜRO (HZ. MEHDİ (AS)) YEŞİL GÖZLÜ (EKHALU'L AYNEYNİ) … bir gençtir... (Mehdi ile ilgili gelen haberler, (Nurul Ebsar) Ehl-i Beyt & Oniki İmam, Kutuplar ve Mezhep İmamlarının Menkıbeleri Şeblenci (1250),Tercüme: Saim Güngör, (Pamuk Yayıncılık, Nisan 2004, cilt: 628 77 93) s. 588-589)

O (HZ. MEHDİ) YEŞİL GÖZLÜ (AYNU'L HADRA), hilal kaşlı, kalkık burunlu, sık sakallı, sağ yanağına doğru sakalsız bir gençtir. (Mehdi ile ilgili gelen haberler, (Nurul Ebsar) Ehl-i Beyt & Oniki İmam, Kutuplar ve Mezhep İmamlarının Menkıbeleri Şeblenci (1250), Tercüme: Saim Güngör, (Pamuk Yayıncılık Nisan 2004 Cilt: 628, 77, 93)

86- KAŞLARI KAVİSLİDİRKaşı KAVİSLİDİR. (Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci, "Kıyamet Alametleri" Pamuk Yayınları, Trc. Naim Erdoğan, s. 163)

O (HZ. MEHDİ) yeşil gözlü (aynu'l hadra'), HİLAL KAŞLI, kalkık burunlu, sık sakallı, sağ yanağına doğru sakalsız bir gençtir. (Mehdi ile ilgili gelen haberler, (Nurul Ebsar) Ehl-i Beyt & Oniki İmam, Kutuplar ve Mezhep İmamlarının Menkıbeleri Şeblenci (1250), Tercüme: Saim Güngör, (Pamuk Yayıncılık Nisan 2004 Cilt: 628, 77, 93)

87- İKİ KAŞININ ARASINDA TEK ÇİZGİ HALİNDE, KÜÇÜK BİR ÇUKUR VARDIRHz. Mehdi (as)'ın ... İKİ KAŞ ARASINDA KÜÇÜK BİR ÇUKUR VARDIR... (Bihar-ül Envar, Cilt:13, s. 243 (Farsça tercüme))

SAÇININ VE SAKALININ GÜZEL ÖZELLİKLERİ

88- SAÇI GÜRDÜR(HZ. MEHDİ (AS)'IN) SAÇI SIKTIR... (Bihar-ül Envar, cilt 13)

89- SAÇI SİYAHTIRSİYAH SAÇLIDIR... (Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Fevaidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar")

90- SAÇLARI GÜZELLİĞİYLE DİKKAT ÇEKERO (HZ. MEHDİ (AS)) ... GÜZEL SAÇLIDIR... (Ahbar-ud Duvel, s. 117 -Hicri 1382 basımı)

... O (HZ. MEHDİ (AS))... GÜZEL SAÇLI... bir gençtir. (Simt-ul Nucum-il Avali,cilt 4, s. 138) (Hz. Mehdi Aleyhisselam, Abdullah Turan, Al-i Taha, s. 157)

91- SAÇLARI KULAĞININ ÜSTÜNDE KIVRILIRResullulah (sav) buyurdu: "…Saçları kulağının üzerinde kıvrılır..." (İmam Mehdi Hakkında Sorular ve Cevaplar, Seyyid Hüseyin Hüseyni)

92- SAKALI SIKTIRSakalı SIKTIR. (Kıyamet Alametleri, s.163)

Sakalı BOL VE SIK olacaktır. (El-Kavlu-l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s.23)

93- SAKALI SİYAHTIRSİYAH SAKALLIDIR. (Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Fevaidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar")

94- SAKALI CEZM EDİLMİŞ, YANİ DÜZELTİLMİŞTİR... (Hz. Mehdi (as)) ...MECZUM (CEZM EDİLMİŞ YANİ YANLARINA NAZARAN DAHA UZUN AMA DÜZELTİLMİŞ SAKAL ŞEKLİNE SAHİP),... Bir adam ki, ona Şuayb bin Salih denilir. ... (Fetava-i Hadîsiyye, Ebü'l-Abbas Şehabeddin Ahmed İbn Hacer el-Heytemi-41)

Bu hadiste Peygamberimiz (sav), Hz. Mehdi (as)'a Şuayb bin Salih diye hitap etmektedir. Hadisi şerh eden büyük İslam alimi Heytemi Hazretleri, Hz. Mehdi (as) için kullanılan Şuayb kelimesinin şubecik anlamında kullanıldığını ifade etmiş, bu ifade ile Hz. Mehdi (as)'ın çok sayıdaki inkarcılara karşı fikri mücadele verecek olan arkadaş grubunun sayısının son derece az olduğunun ifade edildiğini söylemiştir. Yine Bin Salih ifadesiyle de Hz. Mehdi (as)'ın babasının da salih bir insan olduğuna dikkat çekildiğini açıklamıştır.

95- SAKALI YANLARDA DAHA AZDIR... (Hz. Mehdi (as))..., KEVSEC (SAKALI YANLARDA AZ)... (Fetava-i Hadîsiyye, Ebü'l-Abbas Şehabeddin Ahmed İbn Hacer el-Heytemi, s.41)

O ... (Hz. Mehdi (as))... SAĞ YANAĞINA DOĞRU SAKALSIZ BİR GENÇTİR. (Mehdi ile ilgili gelen haberler, (Nurul Ebsar) Ehl-i Beyt & Oniki İmam, Kutuplar ve Mezhep İmamlarının Menkıbeleri Şeblenci (1250),Tercüme: Saim Güngör, (Pamuk Yayıncılık, Nisan 2004, cilt: 628, 77, 93) s. 588-589)

Birçok hadiste Hz. Mehdi (as)'ın sakallı olacağını haber veren Peygamberimiz (sav) bu hadisinde de bu sakalın şekliyle ilgili detaylar bildirmiştir. Hz. Mehdi (as)'ın sakal cinsinin ince yapılı olduğunu, şekil olarak da yanlardan az yani ince olarak inen, aşağı kısmı ise uzun olacak bir şekle sahip olduğunu ifade etmiştir.

96- HZ. MEHDİ (AS)'IN SAKALI HAFİF OLUP SAKALI YANLARDA AZ, AŞAĞI TARAFI İSE UZUN OLACAKTIR ... (Hz. Mehdi (as)) orta boylu, esmer, MECZUM (CEZM EDİLMİŞ YANİ YANLARINA NAZARAN DAHA UZUN AMA DÜZELTİLMİŞ SAKAL ŞEKLİNE SAHİP), KEVSEC (SAKALI YANLARDA AZ)... Bir şahıs ki, ona şuayb bin salih denilir... (Fetava-i Hadîsiyye, Ebü'l-Abbas Şehabeddin Ahmed İbn Hacer el-Heytemi-41) Hadisteki "meczum" yani "cezm edilmiş, yanlarına nazaran daha uzun ama düzeltilmiş sakal" ifadesiyle Hz. Mehdi (as)'ın sakal şekli; ayrıca kevsec ifadesiyle de sakalının hem yanlardan ince olarak inen hem de ince tüylü bir yapıya sahip olduğu anlaşılmaktadır. Aynı zamanda hadisteki kevsec ifadesiyle Hz. Mehdi (a.s.)'ın sakalının sert sakal şeklinde değil aynı Peygamberimiz (sav)'de de olduğu gibi ince tüylü sakal şeklinde olduğu da anlaşılmaktadır.

BÜTÜN VÜCUDU GENİŞTİR97- GENİŞ VÜCUTLUDURİRİ GÖVDELİ... (Ukayli "En-Necmu's-sakıb fi Beyanı Enne'l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l kamal")

O (Hz. Mehdi (as)), alnı açık... KARNI BÜYÜK, iki uyluk arası açık...(Fevaidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar, sf. 13)

İKİ UYLUK ARASI AÇIK... (Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Fevaidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar")

98- OMUZLARI GENİŞTİR(Hz. Mehdi (as)'ın) OMUZ UCU KEMİĞİ MÜLAYİM, İRİ... İKİ OMUZUNUN ARASI GENİŞTİR. (Bihar, Cilt 13, Sayfa 8,9,10,11,109,110,112,115,118,119,125,167; Mucem-i Melahim-i Fiten Cilt :1 Sayfa:203-214 ve Cilt:3 Sayfa 76-80)

99- OMUZLARI HEYBETLİDİRResullulah (sav) buyurdu: "İnce ve güzel bir burnu vardır. Alnı geniş ve parlaktır; omuzları bir kaya kadar sağlamdır..." ((İmam Mehdi Hakkında Sorular ve Cevaplar, Seyid Hüseyin Hüseyni)

100- UYLUKLARI GENİŞTİRAhir zamanda soyumdan bir kişi (Hz. Mehdi (as)) çıkacak, ... Açık ve geniş karınlı olacak, UYLUK KEMİKLERİ GENİŞ... belirgin olacaktır... (İmam Mehdi'nin Hayatı, Allame Bakır Şerif el-Kureyşi)

101- KARNI GENİŞTİRO (Hz. Mehdi (as)) ... KARNI BÜYÜK, iki uyluk arası açık... (Fevaidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar, sf. 13)

102- BAŞI BÜYÜKTÜRO (Hz. Mehdi (as)) ve GENİŞ YÜZLÜ bir gençtir. (Simt-ul Nucum-il Avali,cilt 4, s. 138) (Hz. Mehdi Aleyhisselam, Abdullah Turan, Al-i Taha, s. 157)

Hz. Mehdi ben(im neslim)dendir. ALNI GENİŞ VE AÇIKTIR. (İmam Şarani "Ölüm - Kıyamet - Ahiret ve Ahir zaman Alametleri", Bedir Yayınevi, s. 432-448)

Hadislerden de anlaşılacağı üzere, Hz. Mehdi (as)'n alnı ve yüzü geniştir, dolayısıyla büyük bir başa sahiptir.

VÜCUDUNDAKİ BELİRLEYİCİ BEN VE İZLER103- VÜCUDUNDA, PEYGAMBERİMİZ (SAV)'İNKİLERLE AYNI RENKTE OLAN İKİ BEN VARDIREbu Cafer, İmam Muhammed Bekir Hazretleri cetleri yoluyla, Ehli Beytin lideri, Hazretleri, Müminlerin Emiri'nin minberden söylediklerini nakletmiştir, "Ahir zamanda soyumdan bir kişi (Hz. Mehdi (as)) çıkacak,... PEYGAMBERİN RENGİNDE İKİ ET BENİ BULUNACAK. O (Hz. Mehdi (as)) yükselecek." (İmam Mehdi'nin Hayatı, Allame Bakır Şerif el- Kureyşi)

104- SAĞ BACAĞINDA SİYAH BİR İZ VARDIR(Mehdi (as)'ın) SAĞ BACAĞINDA SİYAH BİR İZ VARDIR. (Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 251)

105- SAĞ BACAĞINDAKİ İZ BEDEN RENGİNDEN FARKLIDIR

(Hz. Mehdi (as)'ın)... sağ bacağında BEDEN RENGİNİN AKSİNE BİR İZ bulunmaktadır. (Mucem-ul Ehadis-i İmam Mehdi Cilt:4 s.154 ve Kemal-ud Din Cilt:2 s.376 ve Bihar, Cilt:52, s. 322)

106- SAĞ UYLUĞUNDA BİR BEN VARDIRHazreti Ali, İmam Mehdi (as)'dan şu sözlerle bahseder: "... SAĞ UYLUĞUNDA BİR BEN VARDIR." (Yenabi-ül Mevedde, s. 423)

107- SIRTINDA BİR BEN VARDIREbu Basir der ki: İmam Muhammed Bakır veya Cafer-i Sadık şöyle buyurdu: "... İKİ KÜREK KEMİĞİNİN ARASINDA BİR BEN VARDIR...." (Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 253)

108- SOL KÜREK KEMİĞİNİN ALT TARAFINDA YAPRAK ŞEKLİNDE BİR BEN VARDIREbu Basir der ki: İmam Muhammed Bakır veya Cafer-i Sadık şöyle buyurdu: "... SOL KÜREK KEMİĞİNİN SOL ALT TARAFINDA BİR YAPRAK VARDIR, tıpkı mersin yaprağı gibi." (Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 253)

109- OMUZUNDA NÜBÜVVET MÜHRÜ VARDIRMehdi (as)'ın omuzunda PEYGAMBER EFENDİMİZ (SAV)'DEKİ NÜBÜVVET MÜHRÜ bulunacaktır. (El-Kavlu Fi Muhtasarr Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s.41)

Omuzunda PEYGAMBER (SAV)'İN NİŞANI vardır. (Kıyamet Alametleri, s.163)

110- ALNINDA İZ VARDIRHumran bin A'yân der ki: İmam Muhammed Bâkır'a: "... ALNINDA İZ VARDIR, yüzünde ise ben..." (Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 252-253)

BEDENİ GÜCÜ111- HEYBETLİ BİR ŞAHISTIR(Hz. Mehdi (as)) HEYBETLİ BİR ŞAHISTIR. (İkdud dürer)

Hz. Mehdi (as) sanki BENİ İSRAİL'DEN BİR ŞAHISTIR. (Tavrı onlara benzer, yani HEYBETLİ VE ACAR.) (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 23-30)

112- BEDENİ ÇOK GÜÇLÜDÜR...Va'dedilmiş Kaim (Hz. Mehdi (as)) O KADAR GÜÇLÜDÜR Kİ; YERYÜZÜNÜN EN BÜYÜK AĞACINA DA EL UZATSA ONU KÖKÜNDEN SÖKÜP ATAR... (Bihar-ul Envar,cilt 52, s. 32; İsbat-ul Hudat, cilt 6, s. 19)

113- SESİ ÇOK GÜÇLÜDÜR...Va'dedilmiş Kaim (Hz. Mehdi (as) O kadar güçlüdür ki; ... DAĞLAR ARASINDA FERYAD EDECEK OLURSA SERT KAYALAR UN UFAK OLUR. ... (Bihar-ul Envar,cilt 52, s. 32; İsbat-ul Hudat,cilt 6, s. 19)

114- SESİ NEFES KESİCİDİRResullulah (sav) buyurdu: "Görkemli bir lider görünüşü vardır, bakışları farklıdır, SESİ GÜÇLÜ VE NEFES KESİCİDİR." (İmam Mehdi Hakkında Sorular ve Cevaplar, Seyid Hüseyin Hüseyni)

KEMİK YAPISI115- KEMİK YAPISI GENÇTİR(Hz. Mehdi (as)'ın) OMUZ UCU KEMİĞİ MÜLAYİM, ... (Bihar, Cilt 13, Sayfa 8,9,10,11,109,110,112,115,118,119,125,167; Mucem-i Melahim-i Fiten Cilt :1 Sayfa:203-214 ve Cilt:3 Sayfa 76-80)

116- UYLUKLARININ ARASI AÇIKTIR(Hz. Mehdi),... karnı büyük, İKİ UYLUK ARASI AÇIK... (Fevaidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar, s. 13)

İKİ UYLUK ARASI AÇIK... (Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Fevaidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar")

117- DİZ KAPAKLARI ÖNE ÇIKIKTIR(HZ. MEHDİ (AS)'IN) İKİ DİZ KAPAĞI DA ÖNE ÇIKIKTIR. (Mucem-ul Ehadis-i İmam Mehdi Cilt:4 Sayfa 154 ve Kemal-ud Din Cilt:2 Sayfa 376 ve Bihar Cilt:52 Sayfa 322)

118- BACAK YAPISI TÜM VÜCUDU GİBİ GENİŞ YAPILI OLACAKTIR(HAZRETİN) (HZ. MEHDİ (AS)'IN) BACAKLARI GENİŞ, İRİCE VE SAĞ BACAĞINDA BEDEN RENGİNİN AKSİNE BİR İZ BULUNMAKTADIR. (Mucem-ul Ehadis-i İmam Mehdi Cilt:4 Sayfa 154 ve Kemal-ud Din Cilt:2 Sayfa 376 ve Bihar Cilt:52 Sayfa 322)

DİĞER BAZI VÜCUT ÖZELLİKLERİ119- BAKIŞLARI ETKİLEYİCİDİRResullulah (sav) buyurdu: "Görkemli bir lider görünüşü vardır, BAKIŞLARI FARKLIDIR, sesi güçlü ve nefes kesicidir." (İmam Mehdi Hakkında Sorular ve Cevaplar, Seyid Hüseyin Hüseyni)

120- HAYRANLIK UYANDIRAN BİR ÇEKİCİLİĞE SAHİPTİRAbdülvâhid b. Abdullah; Ahmed b. Muhammed b. Rabâh ez-Zührî, Ahmed b. Ali el-Himeyrî, Hasan b. Eyyûb, Abdülkerim b. Amr el-Amr el-Has'amî, İshak b. Cerîr ve Hucr b. Zâide aracılığıyla Humrân b. A'yan'dan rivayet eder:

Ebû Cafer [Muhammed Bâkır]'a sordum: "El-Kâim [Mehdi aleyhisselâm] sen misin? "Ben Rasulullah'ın [sav] evladı ve kanından bir kimseyim. Allah istediğini yapandır." diye buyurdu. Sorumu yineleyince şöyle dedi: "Nereye varmak istediğini biliyorum. Senin sahibin, geniş karınlıdır VE HAYRANLIK UYANDIRAN BİR ÇEKİCİLİĞE SAHİPTİR." (Muhammed b. İbrahim Nu'mânî, Kitâbü'l-Gaybe (Tahran, 1397), s.216. [İSAM demirbaş no: 016351])

121- YANAKLARI DAHA AZ DOLGUNDURResullulah (sav) buyurdu: "…YANAKLARI DAHA AZ DOLGUN GÖZÜKÜR ve (uykusuz kaldığından dolayı) bazen solgundur..." (İmam Mehdi Hakkında Sorular ve Cevaplar, Seyid Hüseyin Hüseyni)

122- DİŞLERİ GÜZEL VE PARLAKTIRDİŞLERİ PARLAK olacaktır. (Nuaym b. Hammad, vr. 52a; El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, sf. 41)

... (Hz. Mehdi (as)'ın) ÖN DİŞLERİ PARLAKTIR... (Yenabi-ül Mevedde, s. 423)

123- YÜRÜYÜŞÜ... Bir özelliği de YÜRÜRKEN UYLUKLARININ AÇIK VE BİRBİRİNDEN UZAK OLMASIDIR. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 32)

124- KONUŞURKEN KİMİ ZAMAN DİLİNDE AĞIRLIK OLUŞURDİLİNDE AĞIRLIK VARDIR.... (İmam Suyuti, Kıyamet Alametleri, Ölüm ve Diriliş, s.1699, s.174)

...YAVAŞ VE AĞIR KONUŞTUĞU ZAMAN sağ elini sol dizine vurur... (İmam Suyuti, Kıyamet Alametleri, Ölüm ve Diriliş, s.1699, s.174)

125- KONUŞMALARINDA VURGU YAPMAK İÇİN SAĞ ELİNİ KULLANIR...Yavaş ve ağır konuştuğu zaman SAĞ ELİNİ SOL DİZİNE VURUR... (İmam Suyuti, Kıyamet Alametleri, Ölüm ve Diriliş, s.1699, s.174)

126- UZUN ÖMÜRLÜDÜREbu Said'den: Hasan b. Ali şöyle buyurdu: "... ONUN (HZ. MEHDİ (AS)'IN) GAYBETİNDE ALLAH ONUN ÖMRÜNÜ UZATACAK ... ve bu, Allah'ın her şeye Kadir olduğunun bilinmesi içindir." (Kemal-ud Din, cilt 1, s. 315)

Alıntı.
 

Mizgin_TuRabii

Geceye Dair ..
Sp Kullanıcı
31 Ocak 2017
2,383
5,202


Teşekkürler kardeşim.

Ayetlerde bahsedilmeyen lakin hadislerde yer bulunan mehdi olayı Günümüz e çok abartılı geldiği kanaatindeyim..
Özellikle sia kültüründe aşırı bir mehdizanlik oluşmuş durumda paylaştığın rivayet yayınları hemen hemen hepsi sia meseeli..

Mehdi ve mesih gibi önemli bir konu kuran da neden yer vermedi acaba ?

Senelerdir bu mehdi olayından dolayı her mürit nerdeyse hocasını mehdi ilan edecek duruma geldi ..

Çok karmaşık bir konu..
 

Qasem

Aktif Üye
Sp Kullanıcı
18 Şub 2017
3,774
487
İlgili tüm hadisler hadis tahlil ve tetkiklerinde kalmış... Cerh ve tafil ile tahlil edilen bu rivayetlerin tamamı uydurma olup Muhtar Sekkafi tarafından uydurulan uydurma rivayet zincirleridir...
Muhtar Sekkafi Şianın 12 ci imamın İmam muhammed bekri katlederek Hıristiyanlardaki gibi bir mesih inancı ortaya atmış, cesedini saklayarak onun göklere kaldırıldığını ve döneceğini iddia ederek şianın temellerini atıp taraftar toplamış, Bununla hem emevi.saltanatı hemde Abdullah bin Zubeyr ile savaşmıştır...

Ayruca Mehdi inancı müslümanların tembelliğinden başka bişey değildir... Ben Kurtarıcı bekleyen bir dine iman etmem... Her insan her toplum kendi kurtarıcısıdır... Ya Rivayetler uydurma, haşa ya Allah yalan söylüyor çünkü tamamı vahy ile çelişkili... Allah ben o zalimleri.sizin elinizle cezalandırmak istiyorum demiyor mu?

İslamı Mucize ve Hurafe kurtarıcılara mahkum eden anlayış İslamdan değil batınilikten türemiştir...

Allah yinede en iyisini bilendir...

Bilgi - İnanç - Eylem
 

Tuğba

Nam-diğer Hamuş
Sp Kullanıcı
30 Ocak 2017
705
718
Bu kadar ayrıntılı fiziksel özelliklerin verilmesi kafa karıştırıyor.
Adnan oktar şaklabanı mesela fiziken benziyor diye etrafı ona iman edenlerle doldu.İlginç konu Kuranı bu açıdan incelemek gerek.
 

Mizgin_TuRabii

Geceye Dair ..
Sp Kullanıcı
31 Ocak 2017
2,383
5,202
Bu kadar ayrıntılı fiziksel özelliklerin verilmesi kafa karıştırıyor.
Adnan oktar şaklabanı mesela fiziken benziyor diye etrafı ona iman edenlerle doldu.İlginç konu Kuranı bu açıdan incelemek gerek.
Böyle önemli dedikleri !!! konu Kuran da yok...Demekki önemli değilmiş uydurma olduğu çıkıyor..
 

Karaton

GÜCÜ DOĞURAN DÜŞÜNCEDİR
Kurucu
27 Ocak 2017
2,653
7,569
Kocaeli
www.sevgiplatformu.info
Bu kadar ayrıntılı fiziksel özelliklerin verilmesi kafa karıştırıyor.
Adnan oktar şaklabanı mesela fiziken benziyor diye etrafı ona iman edenlerle doldu.İlginç konu Kuranı bu açıdan incelemek gerek.
kuran ı kerim bu konu üzerine incelenmiştir tuğba ama değil mehdiye işaret eden yanından geçen arkasından dolaşan bir ayet dahi yoktur.
zaten bu beklentinin çıkış noktasını ele alırsak ki yukarıda hayalet kardeşin bahsettiği olaydır,öncesinde ne peygamberimiz nede 4 halife zamanında böyle birşey sözkonusu değildir.taki şia mezhebi ve imamet inancı ortaya çıkana kadar..
bundan sonra ehli sünnet inancına da bir şekilde sirayet eden bu anlayış maalesef günümüze kadar devam etmiştir.
bugün bile mehdi inancı kuranda ve ilk hadis kaynaklarında yoktur diyen diyanet başkanının maruz kaldığı durumlarıda göz önüne alırsak toplumların zihinlerinde yer edinmiş ama din ve diyanet ile hiçbir alakası olmayan bu tür inanışların karşısında durmak çokta kolay değildir.
inanıyorum ki toplumumuz vahiy ile daha yakınen,haşır neşir olduğu sürece bu tür çarpıklıklar,karmaşıklıklar kendiliğinden ortadan kalkacaktır.
 

Karaton

GÜCÜ DOĞURAN DÜŞÜNCEDİR
Kurucu
27 Ocak 2017
2,653
7,569
Kocaeli
www.sevgiplatformu.info
Böyle önemli dedikleri !!! konu Kuran da yok...Demekki önemli değilmiş uydurma olduğu çıkıyor..
üstad bunu dediğin zaman şöyle sözlerle karşılaşman olasıdır.
kuranda yok ama hadislerde var..
peygamberimiz için yürüyen kuran deriz,sonra kuranda yok ama hadislerde var deriz.yürüyen kuran ile indirilen kuran ı birbirinden bir güzel ayırır iki ayrı kaynakmış gibi ele alırız.bu yanlıştır.indirilen kuran a bakıp yürüyen kuran ı,yürüyen kuran a bakıp indirilen kuran ı göremediğimiz sürece çokdaha debelenir dururuz bu paradoksların içinde.
 

EfuL!m

HüZün'Gâh
Sp Kullanıcı
8 Mar 2017
2,309
506
üstad bunu dediğin zaman şöyle sözlerle karşılaşman olasıdır.
kuranda yok ama hadislerde var..
peygamberimiz için yürüyen kuran deriz,sonra kuranda yok ama hadislerde var deriz.yürüyen kuran ile indirilen kuran ı birbirinden bir güzel ayırır iki ayrı kaynakmış gibi ele alırız.bu yanlıştır.indirilen kuran a bakıp yürüyen kuran ı,yürüyen kuran a bakıp indirilen kuran ı göremediğimiz sürece çokdaha debelenir dururuz bu paradoksların içinde.

:cokiyi:
 

Mizgin_TuRabii

Geceye Dair ..
Sp Kullanıcı
31 Ocak 2017
2,383
5,202
üstad bunu dediğin zaman şöyle sözlerle karşılaşman olasıdır.
kuranda yok ama hadislerde var..
peygamberimiz için yürüyen kuran deriz,sonra kuranda yok ama hadislerde var deriz.yürüyen kuran ile indirilen kuran ı birbirinden bir güzel ayırır iki ayrı kaynakmış gibi ele alırız.bu yanlıştır.indirilen kuran a bakıp yürüyen kuran ı,yürüyen kuran a bakıp indirilen kuran ı göremediğimiz sürece çokdaha debelenir dururuz bu paradoksların içinde.
Haklısın Hacim..
Ilk önce Kuranı kerim ilk ve son mercidir ,Dinde uydurulan şeyleri kime danışarak çürütür uz kuranı kerime ,Mehdi mevzusu yada hz isanin tekrar vuku bulması gibi önemli konular kuranı kerimde yok lakin hadislerde mevcut ,Adama sorarlar bu normal bir konu degil ki neden kuran da yok..

Allah Resulunun hz aiseden gelen rivayetle o yürüyen kuran dir, Abbasiler döneminde 5 bin hadis uydurma diye kulliyatdan kaldırıldı..demekki bu sorun var..

Bundan dolayı hadis ilmi mevcut nedenide uydurma hadisleri belirlemek için..

Allah Resulunun hayatını gerçek manada davasını tebligini anlarsak ve okursak sorun cekecegimizi sanmıyorum ve Kuranı kerimde bu konuda daha net anlaşılır fikrine katılıyor ve destekliyorum.