Lokman Hekîm'den Oğluna Öğütler

sükutu-ezber

Öyle işte...
Yönetici
Co-Admin
11 Şub 2017
9,382
24,733
-"Hani Lokman oğluna öğüt verirken şöyle demişti: Yavrucuğum, Allah'a ortak koşma. Zira şirk elbette büyük bir zulümdür" (Lokman, 13).

-"Yavrucuğum, (yaptığın herhangi bir iyilik veya kötülük) bir hardal tanesi kadar bile olsa, hatta o göklerde, yahut yerin (toprağın), yada bir kayanın içerisinde (gizlenmiş) olsa bile yine de Allah onu ortaya çıkarır (hesabını sorar). Çünkü Allah (kullarına karşı) lütfü bol ve onların yaptıklarından da haberdar olandır" (Lokman, 16).

-"Yavrucuğum, namazı dosdoğru kıl, iyiliği (Allahın emirlerine uygun olan davranışları başkalarına) emret, kötü olanlardan (Allahın yasakladığı davranışlardan) da (onları) vazgeçirmeye çalış. (Bu görevi yerine getirmen esnasında) sana erişecek (başına gelecek) bela ve musibetlere de sabret. Çünkü bunlar katî olarak emrolunan (farz kılınan) işlerdendir" (Lokman, 17.)
 

sükutu-ezber

Öyle işte...
Yönetici
Co-Admin
11 Şub 2017
9,382
24,733
-"(Kibir taslayarak) İnsanlardan yüzünü çevirme, yeryüzünde de şımarık bir şekilde (çalım satarak) yürüme. Zira Allah her kibir taslayanı da, böbürlenip kendini öveni de sevmez" (Lokman, 18).

-"Yürüyüşünde mutedil davran (ölçülü ol, ne salına salına çok yavaş, ne de koşar gibi çok hızlı yürü), sesini de (konuşurken) alçalt (bağıra bağıra yüksek sesle konuşma). Çünkü seslerin en bed olanı (en hoşa gitmeyen ve çirkin olanı) gerçekten de eşeklerin anırışıdır" (Lokman, 19).

-" Yavrucuğum eğer sen kârlı bir alış-veriş yapmak istiyorsan takvâyı (Allah korkusunu) seç (Onu elde etmeye çalış) ki, herhangi bir mal ve eşya satın almadan da kazançlı çıkmış olasın."

-"Yavrucuğum, sen düğün törenlerine değil, cenazelerin techîz-tekfin işlerine koş! Zira cenazeler, sana ahiret hayatını hatırlatır; düğünler ise dünyaya karşı doymak bilmeyen arzunu kamçılar."