Nesnelerin Melodisi Üzerine Notlar

Turan

Aktif Üye
Sp Kullanıcı
31 Ocak 2017
2,231
335
İster bir lambanın cızırtısı olsun, ister bir fırtınanın uğultusu, ister akşamın soluyuşu olsun, ister seni sarıp kuşatan denizin iniltisi, her zaman arkanda binlerce sesten dokunmuş engin bir ezgi sürdürür varlığını ve ezginin ancak orasında burasında senin solo müziğine yer vardır. Ne vakit söz konusu ezgiye katılacağın, yalnızlığında yatan gizdir; bunun gibi, başkalarıyla gerçekten ilişki kurabilme sanatı, yüce sözlerden aşağılara inip ezgiye katılmakta saklıdır.
...
Büyük bir acı insanları aynı sessizlik içine çekip almadıkça, arka plandaki ezgiyi biri daha çok, biri daha az işitir. Pek çok kişi vardır ki hiçbir şey duymaz kulakları. Bunlar köklerini unutmuş ağaçlara benzerler; güç ve yaşamlarını damarlarında gezinen hışırtı oluşturur. Yine pek çok kişi vardır, ezgiyi işitecek zaman bulamaz, çevrelerine kulak verecek bir saati ele geçiremezler. Varoluşlarının anlamını yitirmiş zavallı yurtsuzlardır bunlar, parmakları günlerin tuşlarını döver durur, aynı yitik ve tekdüze sesi çıkarırlar sürekli.
...
Aynı derecede sessiz iki insanın kendi yaşadıkları saatin ezgisinden söz etmesi doğru değildir. Ezgi aslında onların ortak malıdır. Bir mihrap gibi her ikisinin arasında yer alır, her ikisi de ağızlarından çıkacak seyrek sözcüklerle onun kutsal alevini huşu içinde beslerler.
...
Ağızlarından çıkan sözler, birbirlerinden habersiz, birbirlerinin önünden geçip gider. İlk şaşkınlıkta yanılır elleri, uzanacakları yere uzanmaz. – ta ki acı, arkalarında geniş boyutlara ulaşsın. O zaman oturur, başlarını eğip susarlar. Adeta bir ormanın hışırdadığı duyulur başları üzerinde. Daha önceleri hiç görülmedik ölçüde birbirlerine yaklaşırlar./Rainer Maria Rilke-Nesnelerin Melodisi Üzerine Notlar