üç aylari en güzel şekilde değerlendirmenin yolu

  • Tüm İslam Aleminin Ramazan Ayı Mübarek Olsun

Turan

Aktif Üye
Sp Kullanıcı
31 Ocak 2017
2,240
327
ÜÇ AYLARI EN GÜZEL ŞEKİLDE DEĞERLENDİRMENİN YOLU
Üç ayları en verimli bir şekilde değerlendirmenin yolu bu zamanları dine dair doğru bilgi [sahih ilim] elde etme ve bu doğru bilgiye uygun hareket etme [salih amel] fırsatına dönüştürmektir.
Ramazan ayında gündüzleri oruç tutulduğundan, geceleri ise iftar, teravih, sahur gibi faaliyetlerle, mukabele gibi amellerle doldurulduğundan,üstelik Ramazan ayının bu dönemlerde sıcak zamanlara denk gemesi sebebiyle bu ay “sahih ilim” ve “salih amel” konusunda yeterince değerlendirilememektedir. Bu sebeple işe Receb ayından başlayarak zamanı fırsata çevirmek gerekir.
Peki bu mübârek zaman dilimlerinde “sahih ilim” ve “sâlih amel” kapsamında neler yapılabilir?
1. SAHİH İLİM (DOĞRU BİLGİLENME)
a) Kur'an Tasavvuru
Her Müslümanın, Rabbinin kelamını daha yakından tanımaya çalışması elzemdir. Bu sebeple üç aylık zaman diliminde Kur’an’la içli dışlı olmamızı sağlayacak eserler okuyabiliriz. Bunun için Diyanet İşleri Başkanlığından çıkan “Kur’an Yolu” tefsiri bir başlangıç adımı olabilir.
b) Sünnet Tasavvuru
Allah Resûlü’nün (s.a.v.) sünnetini, hayata bakışını, yaşam tarzını daha yakından tanımaya çalışmak son derece önemlidir. Bunun için İmam Nevevî’nin Riyazü’s-sâlihîn adlı eseri tam biçilmiş kaftandır. Eserin, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hadis hocaları tarafından yapılan şerhinin okunması son derece faydalıdır. (Erkam yayınları). Yine Diyanet İşleri Başkanlığının bastığı “Hadislerle İslam” adlı eser de okunabilir.
c) Siyer Tasavvuru
Allah Resûlü’nün siretini, yaşamını konu edinen eserleri okumak. Bu kapsamda Muhammed Hamidullah’ın İslam Peygamber’i isimli eseri, Bûtî’nin Fıkhü’s-sîre isimli eserleri okunabilir.
d) Fıkhî Konular
Bu kapsamda Ömer Nasuhi Bilmen’in Büyük İslam İlmihali, İSAM ilmihali, Diyanet İşleri Başkanlığının İlmihali ve bir de benim yazdığım Âyet ve Hadislerle Şâfiî İbadetler İlmihali okunabilir.
Yine Prof. Dr. Hamdi Döndüren'in "Delillerle Âile İlmihali" ve "Delillerle İktisat ve Ticaret İlmihali" isimli kitaplar da bu konuda eksiklikleri olanların incelemeleri yararlı olan eserlerdendir.
(İnşaallah yakın zamanda "Hayata Kur'an'ın Penceresinden Bir de Böyle Bak" isimli eserim çıkacak. Onu da okuyabilirsiniz. )
2. SÂLİH AMEL
a) Dinî konularda bilgilenme amacıyla yaptığımız okumaların kendisi bile bizatihi salih ameldir.
b) Bu mübârek zaman dilimlerinde Kur’an’la daha fazla içli-dışlı olmak, onu daha çok okuyup anlamı üzerinde düşünmek en güzel sâlih ameldir.
c) Receb haram aylardan olduğundan, Şaban da Peygamberimizin en çok oruç tuttuğu aylardan olduğu için bu aylarda oruç tutulabilir. Geçmişten oruç kazası olanlar için bu aylar kazalarını ödemek için güzel bir fırsattır. Yine bu zaman dilimlerinde tutulacak oruçlar, Ramazan ayına hazırlık noktasında da yardımcı olur.
d) Peygamberimizin sahih sünnetinde yer alan dua ve zikirleri bu aylarda daha fazla yapabiliriz.
e) Bu aylarda, kaza namazı borcu olanlar bunları eritme konusunda daha fazla gayret göstermeli, kaza borcu olmayanlar da diğer zamanlara göre daha fazla nafile ibadetle zamanı değerlendirmelidir.
f) Bu zaman dilimlerinde hayır-hasenata daha fazla yer ayırmalı, zamanı fırsata çevirmelidir.
g) Çoluk çocuğumuzu bu aylar vesilesiyle cami ile daha fazla buluşturabiliriz.
h) Bu zaman dilimlerinde kardeşlerimizle aramızdaki dargınlıkları, küslükleri sonlandırabilir, bu şekilde olanların barışması için aracılık edebiliriz. Vallahu a’lem.
(Soner Duman /30.Mart.2017/Perşembe)