ahir zaman

  1. G

    Ahir zamanda en büyük felaket, imansız ölmektir.

    (Âhir zamanda gelecek ümmetimin en büyük derdi, imanı korumak ve kurtarmaktır. En büyük felaketi ise imanı kaybetmektir...!) İmanımızı muhafaza için, Peygamber efendimizin bildirdiği, (Allahümme innî e’ûzü bike min en-üşrike bike şey-en ve ene a’lemü ve estağfirü-ke li-mâ lâ-a’lemü inneke ente...
  2. G

    İslam dini garip olarak başladı, sonu da garip olacaktır..!

    (İslam dini, garip olarak başladı, sonu da garip olacaktır...!) Âhir zaman, Ehl-i sünnet itikadını doğru öğrenip, iman hırsızlarına karşı imanı koruma zamanıdır. Başka şey çalınsa o kadar önemli olmaz; ama Allah korusun, imanı çalınan sonsuz olarak Cehenneme gider. Bir gün Hazret-i Huzeyfe...