armut

  1. G

    Ucube Tipler

    Bundan 10 yıl öncesine kadar bir erkeğin kaş almasını hayal dahi edemezdik. Binde bir böyle bir vaka ile karşılaşsak o kişiye farklı bir gözle bakardık. Şimdi metrosexuel diye bir terim uydurmuşlar. Kalın kaşını inceltmeyen erkeği bakımsız olarak görüyorlar. Bu öyle bir akım ki, gençlerin...
  2. G

    K vitamini-Armut