• Kalbini en güzel koruyan kimdir..? Diye sordular ... ''Diline en çok hâkim olandır.. '' (aLbina)

kazavekader

  1. Nazenin

    Kaza ve Kader

    “Kader bizzat kur’anın açık ifadeleriyle sabit olan bir iman meselesidir..” Kader: Allah’ın, olacak her şeyin ne zaman ve ne şekilde olacağını, ilmi ezelisi ile bilmesi, tesbit ve tayin etmesidir. Kaza: Ezelde takdir edilen şeylerin zamanı gelince, Allah tarafından meydana getirilmesi...
Üst