kur'an

 1. sevin

  İslam Kur'an'ın Hatalı Tercümeleri

  BU KONUYU MUTLAKA OKUYALIM VE OKUTALIM... Şimdi hep birlikte ele alacağımız bu konu, aklını kullanmayı bilen ve sorgulayan tüm insanların kafalarında bir yerde YÜZLERCE YILDAN BERİ KALAGELMİŞ SORU İŞARETLERİNİ GİDERECEK. Öncelikle, şunun en başından altını çizmek şart: ARAPÇA, ÇOK KARMAŞIK BİR...
 2. G

  İslam Kur'an ve Sünnet ifadesi nereden geliyor?

  Kuran ve Sünnet tabiri geleneksel olarak kullanılan, alışagelmiş, sıradan bir terkip değildir. Şimdi bu iki kelimenin neden yan yana zikredildiği ve ayrılamayacağı hususuna değinelim. Öncelikle bu iki kelimenin karşısında, karşılığında ne var bunu görmemiz gerekiyor. Kuran: Allahın söz...
 3. G

  Kaza ve Kader

  “Kader bizzat kur’anın açık ifadeleriyle sabit olan bir iman meselesidir..” Kader: Allah’ın, olacak her şeyin ne zaman ve ne şekilde olacağını, ilmi ezelisi ile bilmesi, tesbit ve tayin etmesidir. Kaza: Ezelde takdir edilen şeylerin zamanı gelince, Allah tarafından meydana getirilmesi...
 4. sükutu-ezber

  Kur'an da gecen dualar

  Fâtiha 6. ayet Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Fâtiha 7. ayet Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.