şevket

  1. G

    Müslümanların ortak gündemi-Mehmet Şevket i Eygi

    Müslümanların ortak gündemi-Mehmed Şevket i Eygi Müslümanın gündeminde, aklında, gönlünde; hangi kelimeler, kavramlar, değerler, ilkeler bulunmalıdır? Birinci: Allah’ tır . İnsan bir yaratıktır, onun bir Yaratıcısı vardır. Niçin yaratmış? Yaratılışının amaç ve hikmeti nedir? Yaratan ondan ne...