yaşanmışlık

  1. O

    Soru/Cevap Yaşadıklarınızdan Pişman Olmak mı Yaşayamadıklarınızdan Pişmanlık Duymak mı?

    Sizce bu iki duygudan hangisi daha ağır basıyor. Yaşadıklarınızdan ötürü pişman olmak mı yoksa yaşayamadıklarınızı düşünüp iç geçirmek ona yanmak mı? Hangi pişmanlık daha ağır?
  2. sükutu-ezber

    Anam/Karadeniz türküsü

    Bizim oralarda buna yol havası derler yanık yanık olur ve yavaş dertli türküler söylenir İnsanlar çektiklerini türkülere yansıdır söyleyen dertli söyler Yazan dertli yazmıştır Mutlaka elemi bir hikayesi vardır Dinleyenler kendi hayatından bir şeyler bulur etkilenir Mazisine bakar anasını düşünür...